logga_energisk_transp.gif

map.gifhome.gifcontact-2.gifpersonal.gif 

 

  

Senast uppdaterad: 2014-11-10

 

Kylteknik Biogas Energieffektivisering

Välkommen till Energisk AB!

 

 

 

 

 

 

Energisk AB är ett företag med bred kompetens, som är verksamt inom några olika branscher. Vi åtar oss jobb inom kylteknik, biogas och energieffektiviseringar.

Det som kännetecknar oss är att vi i alla våra verksamheter erbjuder allt från korta tekniska råd till vårt kompletta engagemang och ansvarstagande, allt från den stund man misstänker att man har ett problem till dess lösningen på problemet är implementerad.

Energisk AB:s vision:

Energisk AB arbetar aktivt för att bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle genom att tillhandahålla bred kompetens med inriktning mot energisystem.

Vår syn på ett långsiktigt hållbart samhälle grundar sig på Brundtlandkommissionens definition:

"En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." (Brundtlandskommissionen 1987)

Den hållbara utvecklingen ska ses ur tre olika perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För oss på Energisk AB är

det viktigt att ha vår utgångspunkt för hela vår verksamhet i

alla de tre perspektiven.

Våra värderingar.

Vi är ett företag som styrs av värderingar. Vilket innebär att våra värderingar genomsyrar allt vi gör:

  • Vi är ödmjuka – vi lyssnar och inser att kunden har en unik kunskap om sin verksamhet
  • Vi är prestigelösa – vi är öppna för andras idéer
  • Vi har integritet – vi är inte rädda för att ifrågasätta och vi står för vad vi säger
  • Vi tar ansvar – vi lämnar inga problem eller möjligheter olösta eller ouppmärksammade
  • Vi är hänsynsfulla – vi tänker på vår omgivning

För mer information om respektive affärsområde, klicka på länkarna här bredvid.

 

 

Kylteknik Biogas Energieffektivisering


 


 personal.gifcontact-2.gifhome.gifmap.gif